Conas?: Top 5 Irish Twitter Accounts to Follow!

Conas? is a weekly series, where I give you tips on how to use the Irish language more regularly and in a more infomal way!

_______________________________________________________________________

Social media is a big part of our day-to-day lives, so when learning a language seeing as much of that language on your timeline as possible can be a definite advantage. Irish is a modern and current language with a huge online presence and Twitter is a fantastic platform for Gaeilgeoirí (of all qualities of Irish) to meet and to practice their Gaeilge. Here below are five Twitter accounts to follow if you’re looking to improve your Irish!

And give @MiseKatie a follow while you’re at it!

Screenshot (54)

NB: Why not also change your Twitter account itself to Irish? Click here to read a post on the RTÉ Gaeilge page about how to change your social media accounts to Irish.

 

 

 

 

___________________________________________________________________

1. ‘The Irish For’

@TheIrishForScreenshot (55)

‘The Irish For’ is a fantastic account that posts multiple times daily with ‘smithereens of Irish’. Not only does the account post words that you can use in everyday conversation, it offers a translation with a very appropriate GIF. ‘The Irish For’ was also the Twitter account that inspired the recent posts on Irish language restaurants – filled with puns go leor.

 

2. ‘Raidió na Life’

@RaidioNaLife

Raidió na Life is an Irish language radio station based in Dublin City. The station broadcasts shows made by the volunteer presenters and producers at the station. Their Twitter feed is really interesting with the presenters themselves able to communicate directly with the listeners. You can also send them a tweet with a request. There is a show for everyone with great chat, good music and in-depth interviews, RnaL is worth a listen and a follow.

Screenshot (58)

 

3. ‘Méimeanna na Gaeilge’Screenshot (57)

@MemesnaG

Méimeanna na Gaeilge’ posts hilarious memes through Irish, making learning the Irish a fun and enjoyable experience. Run by the legend that is Ciara Ní É, the account also welcomes submissions from followers so ar aghaidh libh! You can also follow the page on Facebook here!

 

 

4. ‘Tuairisc.ie’

@TuairiscNuacht

To keep up to date on all the latest news as Gaeilge, following Tuairisc  is a must! There are regular updates on everything from current affairs and politics to opinion and culture – all through Irish of course! You can also check out their website at http://tuairisc.ie/

 

5. ‘Gaelchultúr Teo’

@Gaelchultur

Not only does Gaelchultúr post ‘frása an lae’ (phrase of the day’) on the Twitter feed, but you can also find updates on Irish language classes and events near you! If you want to bring your online experience to life, Gaelchultúr is the account to follow!

Screenshot (59)

Advertisements

Feachtas TG4 #BliainNaGaeilge

Le ceiliúradh a dhéanamh ar Bhliain na Gaeilge, tá feachtas fógraíochta curtha le chéile ag TG4 darb ainm ‘Tá Gaeilge Agam’.

Sílim gurb í an aidhm atá ag an bhfeachtas ná an Ghaeilge a dhéanamh feiceálach don phobal. Le haíonna ar nós Chaitlín Nic Aoidh, Blindboy, Panti Bliss, Chris Hadfield agus Sene Naoupu tá freastal á dheanamh ag an stáisiún ar phobal ilghnéitheach na tíre.

Tá an t-am tagtha leis an nGaeilge a chur chun cinn arís, gan tagairt a dhéanamh do scrúdú béil, Peig nó 10% sa bhreis. Ní gá níos mó ná “Tá Gaeilge agam” a chur ar an bhfógra, is mór a nochtann an frása seo faoin meon atá ag TG4 i leith na teanga – is cuma má tá cúpla focal agat nó má tá Gaeilge líofa agat, tá sí agat agus is leor sin.

________________________________________________________

Cuir Gaeilge ar do phictiúr próifíle ar na cuntais shóisialta anseo

Is LEATSA í. Bain úsáid as cibé Gaeilge a bhfuil agat.

 

#TG4 #TáGaeilgeAgam #Twibbon

36316950_10215200746187357_4897594238906138624_n

Mná na Meán! 

Tá liosta á ullmhú agam de mhná atá ag obair leis na meáin Ghaeilge nó a bheadh sásta a bheith curtha faoi agallamh – seolaigí sonraí má bhíonn suim agaibh a bheith air! i.e.: ainm, teideal oibre (iriseoir srl), uimhir ghutháin, seoladh ríomhphoist agus aon eolas eile ar mhaith libh a chur leis. 

#NaMeáinGhaeilge

Peirspictíocht na mban ag croílár ‘Beo ar Éigean’

Dé Céadaoin seo caite, cuireadh tús leis an gcéad phodchraoladh Gaeilge de chuid RTÉ dar teideal ‘Beo ar Éigean’ le Sinéad Ní Uallacháin, Áine Ní Bhreisleáin agus Siún Ní Dhuinn sna suíocháin.

Bhí guth úrnua le cloisteáil i bhfoirm thriúr cairde agus iad ag plé théamaí móra an tsaoil ar bhealach réchúiseach, neamhfhoirmiúil. Bhí atmaisféar compordach, tacúil cruthaithe i measc na mban seo – mhothófá ar do shuaimhneas agus tú ag éisteacht leis an bpodchraoladh se, sa chaoi chéanna is a mhothófá ag ól chupán tae le do chairde féin.

rteIs fiú a lua freisin nach bhfuil an podchraoladh seo dírithe ar an nGaeilge amháin. Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide an chláir, ach ní hí ábhair/topaic an chomhrá í. Tugann an podchraoladh seo léargas nua ar an nGaeilge mar theanga chuimsitheach, chomhaimseartha ar féidir plé a dhéanamh ar théamaí ar nós gnéis, cairdeas agus grá tríthi.

Anuas ar seo, tá canúintí áille le cloisteáil freisin, le meascán éagsúil idir na mná go léir – rud a chiallaíonn gur féidir le gach éisteoir baint phearsanta a dhéanamh le ar a laghad bean amháin ar an gclár.

“Is cosúil gurb ar mhná óga na tíre atá an podchraoladh dírithe agus tá bearna mhór sa mhargadh dá leithéid”.

Is céim eiseamláireach í seo le muintir na tíre a mhúscailt, lena gcuid dtuairimí a phlé go hoscailte agus labhairt faoi ghach aon rud ar na saolta seo gan fuacht, gan faitíos… Is údar misnigh é an podchraoladh seo do mhná óga Gaelacha ar fud na tíre/an domhain, go háirithe. Comhghairdeachas leis na láithreoirí agus leis an bhfoireann uilig!

 

Beidh eagráin eile an phodchraolta á uaslódáil gach Chéadaoin agus is féidir éisteacht leis an gcéad eagrán anseo.

beoareigean

‘Airím uaim thú’ le Katie Whelan

Cineáltas, áilleacht, solas geal,

Anois go deo, i lámha na n-aingeal.

 

An gáire imithe,

An tsoineantacht tógtha,

Sinn uilig inár dtost,

Do theaghlach fághta.

 

Gan trácht, gan tuairisc,

Gan chiall, gan réasún.

Gach rud athraithe,

Crith talún.

 

“Ní bheidh do leithéid arís’ ann”,

Mar a dearfá,

Inár gcroíthe go deo,

Gan dabht, a mhairfeá.

 

I solas na gréine,

A fhásfaidh na bláthanna os do chionn.

An gcloiseann tú mo ghuth?

An mbíonn tú ann dom?

 

Nuair a bhím eaglach,

Scanraithe,

Éiginnte.

 

An mbíonn tú ann?

 

Do mo neartú,

Do mo chabhrú,

Do mo chinntiú.

 

Tá ‘fhios agam go mbíonn agus go mbeidh,

Taobh liom go deo,

Do mo threorú agus do mo thacú,

Go deo na ndeor.

 

‘Faoiseamh a Gheobhadsa’

mairtin-odireain

Ceann de na dánta is fearr liom riamh. Scríofa ag an Direánach, cruthaítear íomhá idéalach de iarthar na tíre – an áit is draíochtúla in Éirinn.

______________________________________________________________________

Faoiseamh a Gheobhadsa

Seal beag gairid I measc mo dhaoine

Ar oileán mara,

Ag siúl cois cladaigh

Maidin is tráthnóna

Ó Luan go Satharn

Thiar ag baile.

 

Faoiseamh a Gheobhadsa

Seal beag gairid

I measc mo dhaoine

Ar oileán mara,

Ó chrá chroí,

Ó bhuairt aigne,

Ó uaigneas dhuairc,

Ó chaint ghontach,

Thiar ag baile.